หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ วัดอุโมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

Posted on พฤศจิกายน 16, 2010. Filed under: ข่าวพระเครื่อง |

หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ วัดอุโมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

ข่าวพระเครื่องขอแนะนำหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ วัดอุโมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ‘วัดศรีอุโมงค์คำ’ หรือ ‘วัดอุโมคำ’ ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เนื้อที่ 6 ไร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 

หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ วัดอุโมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

วัดศรีอุโมงค์คำ หรือ  วัดอุโมคำ ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เนื้อที่ 6 ไร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ตามประวัติวัดที่ปรากฏในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร กล่าวว่า วัดศรีอุโมงค์คำสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2389 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสูง ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2498 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร

อาคารเสนาสนะของวัด ศรีอุโมงค์คำ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ คือ เจดีย์ บรรจุพระบรมธาตุอันเป็นเจดีย์สมัยเชียง แสน ซึ่งสภาพยังสมบูรณ์อยู่ และพระ พุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองซึ่งชาวพะเยาเรียกกันว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” มีชื่ออย่าง เป็นทางการของพระพุทธรูปองค์นี้ คือ “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์”

แม้ หลักฐานการสร้างจะไม่ปรากฏชัดเจน แต่ประมาณว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปีมาแล้ว พระเจ้าล้านตื้อของ วัดศรีอุโมงค์คำ มีประวัติเล่าว่า แต่เดิมถูกทิ้งให้ปรักหักพังที่สนาม เวียงแก้ว ต่อมาเจ้าเมืองพะเยาได้บูรณะแล้วนำมาประดิษฐานที่วัดนี้ บ้างก็กล่าวว่าแต่เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีจอมเรือง

สำหรับพุทธลักษณะของพระพุทธรูป องค์นี้ จัดว่างดงามมากและมีเอกลักษณ์ ทางศิลปะของภูกามยาวโดยเฉพาะ

หลวง พ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุเนื้อทอง สำริด หน้าตักกว้าง 1.84 เมตร สูงจาก ฐานถึงพระเศียร 2.7 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปล้านนาที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุด

นอก เหนือจากพระพุทธรูปองค์สำคัญ ของวัดที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น วัดศรีอุโมงค์คำยังมีพระพุทธรูปต่างๆ ดังนี้ คือ พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย (หลวงพ่อทันใจ) ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 160 เซนติเมตร สูง 215 เซนติเมตร

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย (พระแข้งคม) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีหน้าตักกว้าง 130 เซนติเมตร สูง 190 เซนติเมตร เป็นต้น

อนึ่ง ในหนังสือเมืองพะเยา ได้กล่าว ถึงวิหารหลังเก่าของวัดศรีอุโมงค์คำ ว่า ในปีจุลศักราช 1237 สัปตศก พุทธศักราช 2418 เจ้าหลวงอริยะ ซึ่งลงไปรับสัญญาบัตรกลับมาครองเมืองพะเยา ได้ก่อสร้างวิหารของวัดนี้ขึ้น แต่ภายหลังถูกรื้อออกไป

สันนิษฐาน ว่าอาจเป็นวิหารหลังที่เหลือร่อง รอยเพียงฐานของวิหารและได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรดังที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้ก็เป็นได้ สิ่งสำคัญของวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน คือ ฐานวิหารเก่า ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างนี้แน่ชัด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

ปัจจุบัน วัดศรีอุโมงค์คำมีความสำคัญในฐานะที่ เปิดสอนการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มาตั้งแต่ พ.ศ.2498 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนราษฎร์ของวัด ห้องสมุดประจำ วัด และเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้ประชาชนโดยทั่วไป

ข่าวพระเครื่อง

Advertisements

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: