พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ลำพูน

Posted on พฤศจิกายน 21, 2010. Filed under: ข่าวพระเครื่อง |

พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ลำพูน

พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่าฯ จ.ลำพูน

 

คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ

http://www.AmuletCenter.com  พระเครื่อง โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ลำพูน

ตามตำนาน ภาคเหนือ ตำนานพระ เจ้าเลียบโลก ตำนานพระเจ้าห้าร้อยชาติ ตำนานท้องถิ่น ได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประกาศพระพุทธศาสนาสั่งสอนไปยังทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยสาวก  ทุกๆ แห่งที่ผ่านไปได้ประทานรอยพระพุทธบาท พระเกศาธาตุ และได้ตรัสพยากรณ์สถานที่นั้นๆ ไปด้วย จนเสด็จมาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ทรงพยากรณ์ว่า ภายหน้าจะเป็นนครที่ รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามาก มีนามว่า ‘หริภุญชัยนคร’

ณ ที่พระพุทธองค์ประทับพัก มีลัวะชื่อ เม็งคะบุตร ได้ชวนผู้คนแถวนั้นมาฟังธรรม และรู้ถึงอานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูป จนเข้าถึงพระรัตนตรัยกันโดยถ้วนหน้า พระอินทร์ทูลขอพระเกศาธาตุ พระองค์ประทานให้แล้วเสด็จต่อไป เม็งคะบุตรพร้อมหมู่คนท้องถิ่นได้พากันขุดอุโมงค์ นำพระเกศาธาตุใส่ผอบทองคำ และใส่ในโกศเงินอีกชั้น พร้อมทั้งของมีค่ามากมาย บรรจุลงในอุโมงค์แล้วปิดด้วยอิฐขนาดใหญ่ ต่อมา พญานาคได้นำศิลาหินใหญ่จากบาดาลมาปิดทับอุโมงค์ อีกชั้นหนึ่ง ณ วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พระเกศาธาตุ และพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียว ณ วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้ปรากฏเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในปี พ.ศ.1235 อาณาจักรหริภุญชัยนคร มีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามาก

ผู้มีศีลธรรมท่านหนึ่งชื่อ ขันตะคะ ได้ทราบเรื่องพระเกศาธาตุ จึงได้พาหมู่คณะขุดขึ้นมา ปรับปรุงถ้ำใหม่ อัญเชิญพระแม่เจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัยนคร พร้อมด้วยราชโอรส พระเจ้ามหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ เป็นประธานได้คิดสร้างพระพุทธรูปทับปากถ้ำ 1 องค์

พอสร้างมาถึงพระพักตร์ ไม่รู้จะเอาแบบไหนกันดี พระอินทร์รู้ด้วยญาณจึงแปลงกายเป็นชีปะขาว มารับอาสาช่วยสร้าง ได้เอาแก้วมรกตสีเขียวที่นำมาด้วยบรรจุในพระเนตรทั้งสองข้างของพระพุทธรูป ประชาชนในห้องถิ่นนั้นจึงได้ขนานนามว่า ‘พระเจ้าตาเขียว’

พระเจ้าตาเขียว เป็นพระพุทธรูปโบราณ สมัยทวารวดี พุทธศักราช 1235 ปางสมาธิ วัสดุปูนปั้นปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 2.6 เมตร สูง 3.6 เมตร ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถวัดบ้านเหล่าฯ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทุกปีจะมีการสรงน้ำปิดทององค์พระเจ้าตาเขียว ในวันขึ้น 7-9 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) ตราบจนถึงปัจจุบัน

ข่าวพระเครื่อง

 

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: