พระพุทธกาญจนธรรมสถิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

Posted on พฤศจิกายน 23, 2010. Filed under: ข่าวพระเครื่อง | ป้ายกำกับ:, , , |

ข่าวพระเครื่อง

พระพุทธกาญจนธรรมสถิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


http://www.Amuletcenter.com

พระพุทธกาญจนธรรมสถิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดในชุมชนเมือง ที่สร้างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ ให้เป็นที่รวมจิตใจของชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง

วัดแห่งนี้จึงมีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียบง่ายเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย ไม่มีการลงรักปิดทองประดับกระจกหรือแกะสลักบานประตูแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วย

สำหรับ พระพุทธรูปประธานประจำ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือก

แรกเริ่มนั้น น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านสถาปัตยกรรม สถาปนิก 10 กรมศิลปากร (อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) ได้ออกแบบไว้ 3 แบบ เป็นพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร (ปางห้ามญาติ) แบบหนึ่ง, พระพุทธรูปปางสมาธิแบบหนึ่ง และพระพุทธรูปแบบพระชัยวัฒน์ (มีตาลปัตรบังพระพักตร์) อีกแบบหนึ่ง

เมื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตร ไม่ทรงโปรด โปรดให้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น จึงน้อมรับพระราชกระแสออกแบบพระพุทธรูปอีก 4 แบบ ดังนี้

1.พระพุทธรูปแบบคันธารราฐ

2.พระ พุทธรูปบางมารวิชัยลักษณะกึ่งจริง ตามแนวพุทธศิลปะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

3.พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ในซุ้มเรือนแก้วที่ออกแบบใหม่

4.พระ พุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะกึ่งจริง ตามแนวพุทธศิลปะรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 โดยพระราชทานแก้ไขแบบด้วยพระองค์เองเพียงเล็กน้อย คือ ทรงแก้ไขแนวเส้นหลังของอัครสาวกซ้ายขวาจากน้อมประนมมือ เป็นหลังตรงประนมมือ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน และพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ

ประติมากรผู้ปั้นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คือ นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนั้น

พระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธ รูปหล่อโลหะผสมทองเหลืองและทองแดงปิดทอง ขนาดความสูงจากฐานถึงปลายรัศมี 180 เซนติเมตร ขนาดหน้าพระเพลา 120 เซนติเมตร มีอัครสาวก พระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร อยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับ ฐานชุกชีเป็นฐานปัทม์ เดิมสถาปนิกออกแบบเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูน แต่มีผู้ศรัทธาให้ประดับด้วยหินแกรนิตทั้งหมด

พระประธานมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติ และความเหมือนจริง ดังเช่น จีวรห่มเหมือนจริง ส่วนพระเกศาเป็นแบบอุดมคติ เป็นต้น รวมได้ลักษณะที่งามประณีต และกลมกลืน อย่างเป็นที่สุด

วัน ที่ 5 ธันวาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระประธาน ประจำพระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกว่า
“พระพุทธกาญจนธรรมสถิต”

และ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2544 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ไปทรงยกฉัตรพระประธาน “พระพุทธกาญจนธรรมสถิต” และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรพระประธาน ในการนี้ได้มีการจัดงานสมโภชวัด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองวัดที่สมบูรณ์อีกด้วย

พระ บรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระเศียรพระประธานในครั้งนี้ได้มาจากพระสถูปโบราณ ณ เมืองกุสินารา อันเป็นที่เสด็จปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ข่าวพระเครื่อง

Advertisements

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: