พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

Posted on พฤศจิกายน 23, 2010. Filed under: ข่าวพระเครื่อง | ป้ายกำกับ:, , , , , |

ข่าวพระเครื่อง

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ


วัดป่าหนองบัว เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์ เตรียมสร้างพระมรดกโลก “พระพุทธศรีถมอรัตน์ ปางห้ามญาติ” สูง 9 เมตร 99 เซนติเมตร แกะสลักจากหินเพชร เพื่อประดิษฐ์ไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเวฬุวนาราม วัดป่าหนองบัว และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธ เผยหินที่นำมาแกะสลักเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาจากภูเขาในจังหวัดเลย ทุนการดำเนินการทั้งหมด 3.5 ล้านบาท

 

http://www.amuletcenter.com

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

 

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

พระครูปลัดปภากร ธมฺมสาโร ประธานสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเวฬุวนาราม วัดป่าหนองบัว ต.นา สนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรมเแลิมพระเกียรติเวฬุวนาราม วัดป่าหนองบัว เตรียมพร้อมที่จะทำการก่อสร้างพระพุทธศรีถมอรัตน์ (พระมรดกโลก) ที่มีประวัติและความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ยุคทวารวดีศรีเทพ เป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวพุทธโดยทั่วไป เพื่อเป็นสิริมงคลของชาวพุทธทุกท่านที่ได้สักการะบูชาและเป้นมรดกของโลกของ แผ่นดินต่อไป

“ในการดำเนินการก่อสร้าง นั้นจะต้องแกะสลักหินเพชร หรือหินแกรนิค ที่สวดสดงดงามมาก โดยหินนี้ได้มาจากเหมืองแร่ในจังหวัดเลย คุณสุพจน์ ม่วงยิ้ม เป็นผู้ถวายให้ ทั้งหมด 3 ก้อน ก้อนแรกหนัก 32 ตัน ก้อนที่ 2 หนัก 22 ตัน และก้อนที่ 3 หนัก 21 ตัน โดยการแกะสลักนั้นจะต้องใช้ช่างฝีมือดีในการแกะ โดยจะแยกกันแกะที่ละก้อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะนำมาประกอบกันเป็นองค์พระ ซึ่งจะต้องใช้ทุนในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 3.5 ล้านบาท” พระครูปลัดปภากร กล่าว

 

http://www.amuletcenter.com

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

พระครูปลัดปภากร ธมฺมสาโร ประธานสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเวฬุวนาราม

วัดป่าหนองบัว ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

 

พระครูปลัดปภากร เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานการปรากฏที่อยู่ของชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำป่าสักมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ตอนปลาย จากนั้นได้รับอารยธรรมจากภายนอก ได้แก่วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณ ทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆ จนกลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่สืบมา เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยสุโขทัยเมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นของกรุง สุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองศรีเทพเป็นเมืองสำคัญและต่อเนื่องจนถึงช่วงสมัย รัตนโกสินทร์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่งเขตการปกครองอีกหลายครั้ง จนครั้งหนึ่งเมืองเพชรบูรณ์เกือบมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแทน กรุงเทพฯในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ มากมาย จนกระทั่งเป็นเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน

เมืองศรีเทพ ดูจะเป็นชื่อใหม่ของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะมีการเอ่ยถึงไม่แพร่หลายนักเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆอย่างสุโขทัย ลพบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช ในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช มีบันทึกว่าในปี พ.ศ.2100 พระยาละแวกเจ้ากรุงกัมพูชายกทัพมาทางเมืองนครราชสีมา มาตีหัวเมืองชั้นในทางตะวันออก ขณะนั้นพระนเรศวรฯเสด็จลงมาเฝ้าสมเด็จพระปิตุราชอยู่ที่อยุธยาโปรดให้พระศรี ถมอรัตน์กับพระชัยบุรี คุมพลไปซุ่มในดงพญากลางและพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปยังเมืองชัยบาดาล ยกกองทัพตีเขมรแตกพ่าย

ชื่อ ของพระศรีถมอรัตน์ เป็นชื่อเดียวกับในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุ ภาพ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงชื่อเมืองศรีเทพว่า มีชื่อปรากฏในทำเนียบเก่าบอกรายชื่อหัวเมืองต่างๆ ที่ทางราชการให้คนเชิญตราไปบอกข่าวสิ้นราชกาลที่ 2 ยังเมืองสระบุรี เมืองชัยบาดาล เมืองศรีเทพ และเมืองเพชรบูรณ์ จึงเป็นการยืนยันว่าเมืองศรีเทพ เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยในช่วงหนึ่งจะมีชาวบ้านเรียกชื่อเมืองนี้ว่า เมืองอภัยสาลี และตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด คือ พระศรีถมอรัตน์ เหมือนกับชื่อในสมัยพระนเรศวร และชื่อนี้ยังเป็นชื่อภูเขาเล็กๆ ลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมือง คือ เขาถมอรัตน์ เช่นกัน

ประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ที่พบศิลปวัตถุอันล้ำค่ามากมาย ทั้งพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ และเทวรูป ลักษณะของประติมากรรมที่พบในเมืองศรีเทพมีดังนี้

1.พระพุทธรูปประทับยืน สูง 223.53 เซนติเมตรศิลปแบบทวารวดีสลักพระอุณาโลมเจาะเป็นรูเข้าไปในพระนาฏพระขนงและ และพระเนตรสลักเป็นรอยลึก สันนิษฐานว่าคงมีการฝังเพชรหรือโลหะลงไป ปัจจุบันเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา รัฐแคลีฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา(ศรีศักรวัลลิโภดม,2532:56)

2.แผ่นทองสลักลายดุลพระโพธิสัตว์ ศรีอาริยเมตไตรย สูง 5.08 เซนติเมตร ศิลปะแบบทวาราวดี ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ขวาอาจถือดอกบัวตูม และพระหัตถ์ซ้ายอาจถือหม้อน้ำมนต์ ปัจจุบันเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา(ศรีศักร วัลลิโภดม,2532)

3.เศียรพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ศิลาศิลปะแบบทวาราวดี

เขาถมอรัตน์ เป็นเขาเล็กๆ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำป่าสัก ที่ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากถนนลำนารายณ์-เพชรบูรณ์ ประมาณ 7 กม.เกือบถึงยอดเขามีถ้ำ ปากถ้ำอยู่ทางทิศเหนือภายในถ้ำมีความกว้างขวางพอสมควรมีเนื้อที่เป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 10 เมตร ความลึกประมาณ 21 เมตร เพดานถ้ำสูงราว 12 เมตร ตรงกลางมีหินย้อยเป็นเสาใหญ่ ตั้งอยู่ในถ้ำมีภาพจำหลัก พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์สมัยทวาราวดีมีพระพุทธรูปประทับยืนสูงประมาณ 2 เมตรเศษและมีรูปสลักพระพุทธรูปยืนขนาดเล็ก และพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิรวมทั้งหมด 11 องค์

 

http://www.amuletcenter.com

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

พระพุทธศรีถมอรัตน์ สูง 9 เมตรแกะสลักจากหินเพชรที่ วัดป่าหนองบัวเมืองศรีเทพ

 

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ เขาถมอรัตน์ นี้สมารถมองเห็นได้ง่ายจากทุกทิศทาง เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่ตั้งเด่นอยู่บนที่ราบบริเวณนี้จึงอาจเป็นจุดสำคัญ ของพ่อค้านักเดินทาง โดยจะใช้เป็นจุดสังเกตเพื่อเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงหรือมายังเมืองโบราณ ศรีเทพ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงจะถูกทิ้งร้างไปในช่วงหลังสมัยลพบุรีเ นื่องจากพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะและเทคนิคอยู่ในสมัยลพบุรีซึ่งเป็นหลัก ฐานทางโบราณคดียุคสุดท้ายที่พบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้และพร้อมกันนี้ประวัติ ศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาถมอรัตน์ก็ได้ยุติลง

การขุดค้นที่เขากลางนอกในส่วนของฐานสถูปที่สร้างด้วยอิฐชั้นบนทางทิศ ตะวันออกได้พบรูปประติมากรรม พระพุทธรูปประทับยืนปางวิตรรกะมุทรา หรือปางแสดงธรรม 2 พระหัตถ์ สลักขึ้นจากหินชีสต์อินเดียสีเขียวอ่อน ขนาดสูง 57 ซม.กว้าง 16 ซม.สำหรับปางแสดงธรรม 2 พระหัตถ์นี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญของศิลปกรรมแบบทวารวดี

พระ พุทธศรีถมอรัตน์ เป็นพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศที่รวมใจกันสร้างด้วยหินแกะสลักโดย จำลองมาจากภาพพระพุทธรูปที่แกะสลักในถ้ำถมอรัตน์ ปางห้ามญาติ ซึ่ง เป็นการประยุกต์ให้เป็นศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ดูดีและสวยงามจะสร้างและประดิษฐ์เอาไว้ที่วัดป่าเวฬุวันวนาราม (วัดป่าหนองบัว) ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีความสูงถึง 9 เมตร 99 เซนติเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมแกะสลักหินที่นำมาจากภูเขาจังหวัดเลย

ทาง คณะกรรมการจัดสร้างทั้งบรรพชิตและฆราวาส จึงได้จัดทำกฐินสามัคคีเพื่อหาทุน ซึ่งได้ทอดถวายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา และเตรียมจัดงานอีกครั้งในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2553 ส่วน ท่านใดต้องการบริจาคสนับสนุนก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “คนของแผ่นดิน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีเทพ เลขบัญชี 517-2-28316-0 หรือโทร.08-3667-1695, 08-4861-9652 พระครูปลัดปภากร

ด้านนายพี ปะริตะวา ช่างผู้แกะพระพุทธศรีถมอรัตน์ (พระมรดกโลก) เผยว่า สำหรับการแกะสลักนั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะแยกแกะออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะแกะส่วนบนก่อนคือตั้งแต่เศียรพระลงมาถึงเอว โดยส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเศษ เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน โดยเป็นหินเพชรสูงประมาณ 3.20 เมตร จากนั้นจึงจะมาแกะส่วนที่ 2 คือตั้งแต่เอวลงมาจนถึงชายผ้าบริเวณที่หัวเข่า และส่วนที่ 3 เป้นส่วนล่างสุดตั้งแต่เข่าลงมา

สำหรับส่วนที่ 2 และ 3 นี้จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าส่วนแรกเนื่องจากไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนัก หลังจากนั้นจึงจะนำเอาทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันและตกแต่งให้เป็นองค์พระพุทธศรีถมอรัตน์ ปางห้ามญาติ มีความสูงสูง 9 เมตร 99 เซนติเมตรทั้งองค์ โดยมีน้ำหนักร่วมทั้งหมดประมาณ 100 ตัน โดยเป็นหินเพชร หรือหินแกรนิคทั้งหมด

ข้อมูลASTVผู้จัดการออนไลน์

ข่าวพระเครื่อง

 

 

 

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: